Skøytemuseet

- en reise fra sjøis og kanaler til innendørs superfart

 

Velkommen til en utstilling som setter skøytesport som olympisk konkurranseidrett i sentrum, og som i tillegg gjenspeiler mangfoldet i skøyteløpingen i fortid og nåtid.

Skøytemuseet ble etablert i 1914, og er basert på premiesamlingene til de to foregående århundrers storløpere Axel Paulsen og Oscar Mathisen, samt en gedigen samling av premier, skøyter og skøytelignende gjenstander fra oldtiden og opp til våre dager. Sonja Henie og kunstløpssportens historie kommer også til uttrykk. Samtlige vinnere av Oscarstatuetten er eksponert. Museet er basert på frivillig innsats og eies av en selvstendig stiftelse med Oslo Skøiteklub, Norges Skøyteforbund og Oslo Idrettskrets som deltakere. 

Vi håper ditt besøk blir en stimulerende opplevelse. Museet er under kontinuerlig utvikling, og vi setter pris på tilbakemeldinger og forslag for vårt fremtidige virke.

 

Kontakt:

Middelthunsgate 26, Oslo.

Tirsdag kl. 10-14

Søndag kl. 12-15

Daglig leder: Hans Petter Carlsen hpcarlse@online.no (913 93 834)

Styreleder: Laila Andresen landresen1@getmail.no  (901 72 813)

 

 

The Skating Museum

- a journey from sea ice and canals to indoor superspeed

 

Welcome to an exhibition that puts the spotlight on skating as an Olympic competition.sport, and which also reflects the magnitude of skating in the past as well as in present times

The Skating Museum was established in 1914, and is based on the victory trophies of Axel Paulsen and Oscar Mathisen, the skating legends of the two past centuries, as well as a huge collection of trophies, skates and skate-related items from the old times and until today. Sonja Henie and the history of figure skating are also on display, as well as all winners of speed skating’s Oscar Trophy. The museum is based on the contribution of volunteers and is owned by a foundation with Oslo Skøiteklub, the Norwegian Skating Association and Oslo Sports District as participants. 

We hope that your visit will give you a stimulating experience. The museum is under continuing development, and we would be delighted if you have comments and suggestions for our future existence.

 

Contact:

Middelthunsgate 26, Oslo, Norway.

Tuesdays 10-14 AM

Sundays   12-15 AM

Administrative leader: Hans Petter Carlsen hpcarlse@online.no (+47 913 93 834)

Chair: Laila Andresen landresen1@getmail.no   (+47 901 72 813)


Vi er også på facebook: 

Nyhetssaker: