IOC
Den Internasjonale Olympiske Komitè
Internasjonale Olypmiske Komitee Comite international olympique (IOC) – Den internasjonale olympiske komite ble stiftet i Paris i 1894 etter forslag av baron Pierre de Coubertin, som var IOKs president til 1925. Komiteen er øverste myndighet for de olympiske leker, og bestemmer tid og sted for lekene samt programmets hovedtrekk.
Les mer