Den Internasjonale Olympiske Komitè
Internasjonale Olypmiske Komitee Comite international olympique (IOC) – Den internasjonale olympiske komite ble stiftet i Paris i 1894 etter forslag av baron Pierre de Coubertin, som var IOKs president til 1925. Komiteen er øverste myndighet for de olympiske leker, og bestemmer tid og sted for lekene samt programmets hovedtrekk.

Arrangementet av de enkelte idretter overlates arrangørlandets olympiske komite og de respektive internasjonale særforbund.

Norge har arrangert de olympiske vinterleker i Oslo i 1952 og på Lillehammer/Hamar i 1994.

IOKs president er Jacques Rogge fra Belgia. Norsk representant er Gerhard Heiberg.

"She's in the pool and cross training but not actually running. As you would expect from an athlete committed to putting herself on the start line, we will give her all the help we can."

Collins suggested they will wait until 20 July, when the final British team is announced, before making a decision on Radcliffe.

Den Internasjonale Olympiske Komitè - klikk her..