Det internasjonale skøyteforbund
Det internasjonale skøyteforbund

Det internasjonale skøyteforbund

Det internasjonale skøyteforbund (ISU) ble etablert i Scheveningen i Nederland i juli 1892, Deltakende nasjoner ved stiftelsen var Nederland, Sverige, England, Tyskland, Østerrike og Ungarn. Fire land hadde i følge NSFs 100-års jubileumsbok ikke engang svart på innbydelsen, nemlig Frankrike, Norge, Russland og USA. Stiftelseskongressen i Scheveningen varte fra 23. til 25. juli 1892.

Den samlet 15 delegater, som etablerte regelverket som skulle styre internasjonalt organisasjonsarbeid og konkurranser i grenene hurtigløp og kunstløp....

Stifterne var delegater fra Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijdersbond, National Skating Association of Great Britain, Deutscher und Österreichischer Eislaufverband, skøyteklubbene i Stockholm og Gøteborg, og skøyteklubben i Budapest.

Hamar Idrætsforening (nå HIL) ble innmeldt i ISU allerede i løpet av 1892, etterfulgt av Københavns Issportsforening og skøyteklubben i St. Petersburg i 1893, samt Helsingfors Skridskoklubb og Amateur Skating Association of Canada i 1894 og Internationaler Schlittschuhclub Davos i 1896.

Blant sakene som ble drøftet var bestemmelser for godkjenning av verdensrekorder, konkurransebanenes utforming, samt amatørbestemmelsene. Regler ble etablert for avvikling av europa- og verdensmesterskap. Det var enighet om hurtigløpsdistansene 500m, 1500m, 5000m og 10.000m.

En kommisjon ble opprettet for å påse gjennomføringen av kongressens beslutninger. Nederlenderen Willem Mulier ble valgt til ISUs første president, mens Ary Prins fra det tysk-østerrikske skøyteforbundet ble valgt til organisasjonens første sekretær.

Det første VM i hurtigløp for menn etter ISUs regler ble arrangert i Amsterdam i Nederland allerede i 1893, mens det første offisielle VM i kunstløp for menn ble holdt i St. Petersburg i Russland i 1896. Kvinner kom med i VM i kunstløp i Davos i 1906, mens det første VM i hurtigløp for kvinner ble arrangert i Stockholm i 1936.

Det første EM i hurtigløp og kunstløp for menn etter ISUs regler ble arrangert i Berlin i 1893.

Forut for stiftelsen av ISU ble det holdt VM i hurtigløp i Amsterdam i 1889, 1890 og 1891, mens det tillyste mesterskapet i 1892 ble avlyst på grunn av mildvær. Det ble også holdt EM i hurtigløp og kunstløp i Hamburg i 1891 og i Wien i 1892. Alle disse mesterskapene er senere godkjent som offisielle mesterskap.

ISU organiserer i dag hurtigløp, kortbaneløp, kunstløp og formasjonsdans på is. Olaf Poulsen er den eneste nordmann som har vært president i ISU, og han innehadde dette vervet fra 1980 til 1994.

Det internasjonale skøyteforbund - klikk her..