Den Internasjonale Olympiske Komitè
Den Internasjonale Olympiske Komitè Comite international olympique (IOC) – Den internasjonale olympiske komite ble stiftet i Paris i 1894 etter forslag av baron Pierre de Coubertin, som var IOKs president til 1925.... Komiteen er øverste myndighet for de olympiske leker, og bestemmer tid og sted for lekene samt programmets hovedtrekk.

Arrangementet av de enkelte idretter overlates arrangørlandets olympiske komite og de respektive internasjonale særforbund.

Norge har arrangert de olympiske vinterleker i Oslo i 1952 og på Lillehammer/Hamar i 1994.

IOKs president er Jacques Rogge fra Belgia. Norsk representant er Gerhard Heiberg.

Den Internasjonale Komitè - klikk her..