Oslo Skøiteklub
Oslo Skøiteklub - Norges Eldste Skøyteklubb Christiania Skøjteklub ble stiftet 18. februar 1864 på et møte i  Turnhallen i Kristian den fjerdes gate i Christiania, som byen het den gang....

Det var i første rekke de ledende menn i Christiania Turnforening som gikk inn for stiftelsen av en ren skøyteklubb i hovedstaden. Turnforeningen hadde allerede 1. mars 1863 verdens første skøyteløp, på fjordisen nedenfor Akershus Festning.

Major Carl Jacob Vogt ble valgt til formann og fungerte i dette vervet til 1872, da han ble forflyttet til Kristiansand. Ved sin fratreden ble Vogt oppnevnt til æresmedlem av CSK.

Klubben ble reorganisert først i 1885, så i 1894 og tilslutt i 1898 – etter avbrudd i driften på opptil seks år. I OSKs 125-års jubileumsskrift fra 1989 ble det drøftet om klubben kan regne sin opprinnelse fra 1864: ”Det synes som om kontinuiteten har vært så å si ubrutt fra 1864, i og med at medlemmer fra den gamle klubb tok initiativet og at klubbemerket fra 1885 ble det gjeldende merke helt til 1911”.

Det var de beste aktive i Tjalve, Ørnulf og Kristiania Idrætsforening (nå OI) som sammen tok initiativet til reorganiseringen av Kristiania Skøiteklub i 1898. Etter reorganiseringen strøk Tjalve og Ørnulf skøytesporten på sine program, og den ”nye” klubben fikk hele hovedstadseliten som medlemmer. Allerede i den første gjenreisningssesongen, i 1899, fikk Kristiania Skøiteklub overlatt arrangementet av NM.

Mesterkapsløpene på Frognerkilen endte med dobbeltseier for klubben ved Alfred Næss og Rudolf Gundersen. I hele sin eksistens har OSK hatt kunstløp og hurtigløp på programmet. I en tidlig fase var også ”hockey”, forløperen til våre dagers bandysport, på klubbens program, og  en periode før og etter OL på Lillehammer i 1994 var klubben landets ledende innen kortbaneløp.

Klubben er grunnlegger av Skøytemuseet, og er i dag hovedinteressent i Stiftelsen Skøytemuseet, som også omfatter Norges Skøyteforbund og Oslo Idrettskrets. OSK deler hvert år ut Oscarstatuetten til den hurtigløper som har stått for sesongens største prestasjon internasjonalt. Klubben har siden 1901 hatt sitt tilholdssted på Frogner stadion i Oslo.

Oslo Skøiteklub - klikk her..